Άγ. Νικόλαος Χαλανδρίου

Εφημέριοι

1. Καλεώδης Πατρίκιος (Α’)
2. Παπαποστόλου Σπυρίδων (Β’)
3. Ευθυμίου Γεώργιος* (Α’)
4. Πετριτσόπουλος Άγγελος (Α’)
(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)

Βρείτε μας στο χάρτη


Ο καθεδρικός Ναός στη μνήμη του Αγίου Νικολάου στο Χαλάνδρι θεμελιώθηκε το έτος 1862. Μέχρι σήμερα έγιναν κατά καιρούς πολλά συμπληρωματικά έργα όπως:

α) Επέκτασις του Ναού κατά 7,5 μέτρα με ταυτόχρονη δημιουργία του γυναικωνίτη.

β) Έργα συντηρήσεως (στερέωση θεμελίων, αποκατάσταη σοβαρών ζημιών από σεισμούς εν έτει 1981 & 1999).

γ) Έργα εξωραϊσμού, όπως μερικά από τα κυριότερ, (δημιουργία πρόναου, εξωτερικών προπυλαίων, ενσωμάτωση του κωδονοστασίουστο Ναό, αλλαγή μαρμάρινου δαπέδου, εγκατάσταση συγχρόνου συστήματος Ψύξης-θερμάνσεως-φρέσκου αέρος) κλπ.


δ) Το έτος 197 δημιουργήθηκε μία ημιυπόγεια αίθουσα κάτω από την κεντρική είσοδο του Ναού (Πνευματικό Κέντρο) 200 θέσεων (με βοηθητικούς χώρους) για διαλέκξεις, συγκεντρώσεις ενοριτών, κατηχητικά σχολεία, στέγαση βιθλιοθήκης 3000 τόμων περίπου, θεατρική σκηνή, κ.λ.π. Ακόμη δημιουργήθηκαν δύο αίθουσες με 502 και 352 αντίστοιχα για μικρότερες συνάξεις.

ε) Επίσης σημαντικόι έργο υπήρξε η ανέγερση υπογείιου παρεκκλησίου στην βορεινή πλευρά του Ναού εις μνήμην του Αγίου Νεκταρίου, το οποίον επικοινωνεί εσωτερικά με τον κυρίως Ναό του Αγίου Νικολάου, αλλά και με την αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου.

ζ) Κατασκευή υπόγειου διαδρόμου που ενώνει το Ιερό του παρεκλησίου με το Ιερό Βήμα του κυρίως Ναού.

Στον Χώρο αυτό δημιουργήθηκαν σκευοφυλάκιο, βιθλιοθήκη και άλλοι βοηθητικοί χώροι.

Όλα αυτά υπήρξαν καρπός πολλών κόπων και θυσιών ευσεβών ενοριτών και του Ιερατελιουτου Ναού μας.

Εις τον Ιερόν Ναόν μας, επιτελείται το Διακόνημα του Ιερού Κηρύγματος καθ’ όλας τας Κυριακάς και εορτάς της Εκκλησίας μας, το διακόνημα της τελέσεως του Ιερού Μυστηρίου της Εξομολογήσεως σχεδόν καθημερινώς, η μελέτη της Αγίας Γραφής, η λειτουργία όλων των βαθμίδων των Κατηχητικών Σχολείων δηλ. Νηπίου – Δημοτικού – Γυμνασίου – Λυκείου – Φοιτητών.

Από εικοσιπενταετίας και μέχρι σήμερα λειτουργεί Σχολή Γονέων (Ανωτέρα Σχολή Επιμόρφωσης), κάθως και από το 1972 μηνιαία σύναξη ενοριτών όπου αναπτύσσονται διάφορα θέματα, όπως: προβολές σχετικών ταινιών, επίκαιρες ομιλίες, προσφορά τεΐου με συμμετοχή τουλάχιστον 150 – 200 ατόμων.

2.ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΕΡΓΟ

Στην Ενορία μας μοιράζεται περίπου το ποσόν των 50.000 €, ετησίως σε εμπερίστατους συνανθρώπους μας, σε Ιδρύματα της Αρχιεπισκοπής Αθηνών καθώς και σε έκτακτες περιπτώσεις όπως: εγχειρήσεις ασθενών, πληρωμές λογαριασμών κοινής ωφελείας, ενοικιών κ.λ.π.

Επίσης, το Ε.Φ.Τ. διοργανώνει και την αιμοδοσία που γίνεται μία φορά τον κάθε χρόνο στον Ναό μας, συγκεντρώνοντας περίπου 40 φιάλες αίματος ετησίως.

3.ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ

Στον Ναό μας καθημερινώς τελούνται ο Εσπερινός, ο Όρθρος, η Θεία Λειτουργία καθ’ εκάστη Κυριακή και έκαστον Σάββατον, ως και εκάστην εορτήν.

Επίσης τελείται:

α.) Από το έτος 1970 έως και σήμερα, δεύτερη Θεία Λειτουργία κάθε Κυριακή, από τον Οκτώβριον έως και τον Μάϊον και από ώρας 10.15 έως 11.30.

β.) Την Μεγάλην Τεσσαρακοστή και από το έτος 1972 έως και σήμερα δεύτερη ακολουθία χαιρετισμών.

γ.) Ακόμα τελείται το Ιερό Σαρανταλείτουργο κατά την περίοδον των Χριστουγέννων

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Οδός: Πλ. Ελευθερωτών
  • ΤΚ: 152 32
  • Περιοχή: Χαλάνδρι
  • Πόλη: Αθήνα
  • Τηλ Ιερού Ναού: 210.6812.868
  • FAX: 210.6825.660