ΚΟΙΜΗΣΗ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΥΠΡΙΑΔΟΥ

Ημερομηνία Περιγραφή ανάγκης