ΚΟΙΜΗΣΗ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ

Ημερομηνία Περιγραφή ανάγκης