ΚΟΙΜΗΣΗ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΧΡΥΣΟΣΠΗΛΙΩΤΙΣΣΑΣ

Ημερομηνία Περιγραφή ανάγκης