ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ

Τα κύρια χαρακτηριστικά που θα πρέπει να συγκεντρώνει ένας εθελοντής, μπορούν να κωδικοποιηθούν στα ακόλουθα:

  • Να είναι οργανωμένος και εκπαιδευμένος.
  • Να έχει εξειδικευτεί στον τομέα του για να μπορεί να προσφέρει τα μέγιστα τη στιγμή που θα του ζητηθεί.
  • Να μπορεί έπειτα από κατάλληλη εκπαίδευση να αναλάβει πρωτοβουλίες όπου και όταν χρειαστεί.
  • Να είναι πρόθυμος να οργανωθεί και να συντονιστεί με τις υπόλοιπες ομάδες εθελοντών ή με άλλες κρατικές υπηρεσίες ή ομάδες που έχουν αναπτύξει ένα εσωτερικό δεσμό και μπορούν να λειτουργούν πιο εύκολα μεταξύ τους.

Ταυτόχρονα, ο φορέας στον οποίο ο εθελοντής προσφέρει ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες του πρέπει να μην παραγνωρίζει το δικαίωμα του εθελοντή:

  • Να έχει συγκεκριμένο καθήκον με αρχή και τέλος.
  • Να έχει το καθήκον του μια συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης.
  • Να έχει τη δυνατότητα να φύγει από το πρόγραμμα όποτε θέλει.
  • Να αισθάνεται ασφαλής, σίγουρος και κυρίως οικεία