ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΝΕΑΡΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Οι νέοι σήμερα, διαθέτουν μία σειρά χαρακτηριστικών τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ώστε να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της εθελοντικής εργασίας:

  • Εστιάζονται στη καριέρα, είναι ευέλικτοι και δεκτικοί σε νέες και ενδιαφέρουσες ιδέες
  • Είναι περισσότερο ανοιχτόμυαλοι και έχουν ανατραφεί με μεγαλύτερη έκθεση στη διαφορετικότητα από ότι οι προηγούμενες γενεές
  • Είναι ενεργητικοί και ενθουσιώδεις και έχουν υψηλά επίπεδα ζωτικότητας
  • Είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, ανταποκρίνονται σε επικοινωνία online και κατ’ επέκταση σε οnline τεχνικές προσέλκυσης.
  • Προτιμούν την ομαδική / συντροφική εργασία, και απολαμβάνουν να συναντούν νέους ανθρώπους και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μαζί με φίλους
  • Βλέπουν τον εθελοντισμό ως υποστηρικτικό μέσο στην προσπάθεια για ανεύρεση μόνιμης εργασίας στη συνέχεια, ανάπτυξης δεξιοτήτων και επαγγελματικής δικτύωσης
  • Καθώς υφίσταται πολύ συχνά διακρίσεις σχετικά με το νεαρό της ηλικίας τους, έχουν ανάγκη σεβασμού και ανάληψης υπευθυνοτήτων