ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ

ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΝΕΑΡΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Επιπρόσθετα οι νέοι σήμερα:

  • Επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντική εργασία στον τομέα της εκπαίδευσης, της έρευνας και του αθλητισμού
  • Επιθυμούν να συνεισφέρουν σε Οργανισμούς Κοινωνικού Χαρακτήρα
  • Απολαμβάνουν το διεθνή εθελοντισμό καθώς νιώθουν πολίτες του κόσμου και γι’ αυτούς η Κοινότητα είναι κάτι πολύ ευρύτερο από την Ενορία
  • Είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι σε θέματα περιβάλλοντος
  • Ενδιαφέρονται για ευέλικτες δράσεις εθελοντισμού, ώστε να μπορούν να τις συνδυάζουν με άλλες υποχρεώσεις στο σχολείο, εργασία, φίλους και οικογένεια
  • Ψάχνουν για εθελοντική εργασία η οποία είναι καθορισμένη με σαφήνεια, πριν δεσμευτούν σε αυτή, καθώς επίσης θέλουν να γνωρίζουν την επίδραση της συνεισφοράς τους στους ωφελούμενους
  • Εκτιμούν και επιλέγουν τις εργασίες από τις οποίες μπορούν να λάβουν ανατροφοδότηση και πιστοποίηση της συμμετοχής και της συνεισφοράς τους, όπου αυτό είναι δυνατό.
  • Προτιμούν εργασίες που εμπλέκουν νεαρούς, ώστε να σχετίζονται με άλλους νέους