ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ

ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ ΝΕΩΝ

Τα εμπόδια που συναντούν οι νεαροί εθελοντές είναι τα εξής:

  • Έχουν έλλειψη χρόνου και αδυναμία για μακροχρόνια δέσμευση
  • Αισθάνονται ότι οι απόψεις τους δεν εκτιμώνται επαρκώς, δεν γίνονται σεβαστές και δεν λαμβάνονται υπόψη.
  • Δεν ερωτώνται για τη συμμετοχή τους και δεν είναι σίγουροι πως θα δρομολογηθεί η κατάλληλη γι’ αυτούς εθελοντική εργασία
  • Υπάρχει η αντίληψη ότι οι νέοι χρειάζονται μόνο βοήθεια και υποστήριξη και συνεπώς ότι δε διαθέτουν τις ικανότητες να προσφέρουν εθελοντική εργασία

Με βάση τα ανωτέρω, οι Φορείς θα πρέπει να διαθέτουν χρόνο ώστε να γνωρίσουν προσωπικά τους νεαρούς εθελοντές και να διερευνήσουν τις ικανότητες τους, γεγονός που θα οδηγήσει σε πιο μακροπρόθεσμη δέσμευση τους στο Εθελοντικό Έργο.