Άγ. Γεώργιος Κυψέλης

Εφημέριοι

1. Νικολάκης Φιλόθεος (Α’)
2. Χαβάτζας Παναγιώτης (Α’)
3. Φακιώλας Γεράσιμος (Α’)
4. Χομπιτάκης Νικόλαος (Α’)
5. Μελισσός Φώτιος * (Διάκ. Α’)
(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)

Βρείτε μας στο χάρτη


Μία ἀπὸτὶς 145 ἐνορίεςτῆς Ἱ.Ἀ.Ἀ. ἐπὶτῶνὁδῶν Ἰθάκης καὶ Ἑπτανήσου, τοποθετεῖται στὴν Κυψέλη, πάνω σὲ μιὰ πλατεία σχεδιασμένη ἀπὸ τὸν Τσίλλερ. Κτίσμα τῆς ἐποχῆς τοῦ μεσοπολέμου, θεμελιωμένο τὸ 1917, πρόκειται γιὰ ἕνα ναὸ σταυροειδῆ, ἐγγεγραμμένο μὲ τροῦλλο, σύνθετο τετράστυλο, μὲ διευρυμένο τὸκεντρικὸ τετράγωνο, ἄρακαὶτὸντροῦλλο, καὶἐπιμηκυσμένοτὸδυτικὸ σκέλος τοῦσταυροῦ· δὲν διαθέτει νάρθηκα, ἀλλὰἐξωνάρθηκα, κάτω ἀπὸτὸν γυναικωνίτη. Γύψινο εὐμέγεθεςΕἰκονοστάσιο κατασκευάζεται τὸ 1932 ἀπὸτὸν γλύπτη Ἐμμ. Πάσσαρηκαὶκοσμεῖταιμὲτὶςφορητὲςεἰκόνεςτοῦ Δημητρίου Πελεκάση. Ὁ ἴδιοςἱστορεῖτὴν Πλατυτέρα στὴνἀψίδατοῦἹεροῦ Βήματος, τὸν ξυλόγλυπτο ἐπιχρυσωμένοἌμβωνακαὶἄλλεςεἰκόνεςστὸν κυρίως Ναὸ (τοιχογραφίες ἢ σὲ ξύλινα προσκυνητάρια). ΤὴνἁγιογράφησητοῦΝαοῦ συνεχίζουν ὁ Φώτης Κόντογλουκαὶοἱ συνεργάτες του καθὼςκαὶ ὁ Π.Βαμπούλης. Τὸ βόρειο κλῖτοςἀφιερώθηκεστὸνἍγιο Γεράσιμο Κεφαλληνίας καὶτὸ νότιο κλῖτος στὴντοῦΘεοῦ Σοφία καὶἑορτάζειτὴνἡμέρατῆςΜεσοπεντηκοστῆς (ὅπωςκαὶ ἡ Ἁγία Σοφία στὴν Κων/πολη).

Τέσσερεις ἐφημέριοι προσπαθοῦννὰ συνεχίσουν τὸ ἀξιέπαινο ἔργο τῶν προγενεστέρων τους. Στὴν Ἐνορία λειτουργεῖ Γηροκομεῖο 74 κλινῶν καθὼς καὶ Κέντρο Ἐνοριακῆς Ἀγάπης (παρέχει σίτιση καὶ οἰκονομικὴ ἐνίσχυση σὲ ἀπόρους τῆς περιοχῆς).


 

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Οδός: Πλ. Αγ. Γεωργίου
  • ΤΚ: 113 61
  • Πόλη: Aθήνα
  • Τηλ Ιερού Ναού: 210.8212.667
  • FAX: 210.8221.766