Εφημέριοι

 1. Δεγαΐτης Διόδωρος (Α’)
 2. Χριστινάκης Χρήστος (Α’)
 3. Γιαπιτζίογλου Γεώργιος* (Β’)

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)

Ιστοσελίδα: http://www.eisodiagoudi.gr/

Βρείτε μας στο χάρτη


Η Εκκλησία αρχικά είχε την έννοια της συνέλευσης. Στην Αρχαία Αθήνα υπήρχε η Εκκλησία του δήμου, αντίστοιχη με την σπαρτιατική Απέλλα, όπου οι πολίτες, οι κάτοικοι της πόλης που είχαν πολιτικά δικαιώματα, συγκεντρώνονταν και έκαναν συνέλευση για να πάρουν αποφάσεις για την πόλη. Επίσης, στην αρχαιότητα ο όρος εκκλησία περιέγραφε την συνάθροιση του συνόλου του στρατού για να γίνει κάποια ανακοίνωση ή σύσκεψη. Στη συνέχεια με τον όρο εκκλησία περιγράφεται το σύνολο των χριστιανών.

Στα νεότερα χρόνια, ο όρος εκκλησία περιγράφει επίσης την αυτοκέφαλη εκκλησιαστική εξουσία που μπορεί να υπάρχει σε μία χώρα, βλέπε για παράδειγμα Εκκλησία της Ελλάδας, αλλά και τον χριστιανικό ναό. Ακόμη, με τον όρο εκκλησία περιγράφεται η εκκλησιαστική ακολουθία που τελείται σε ένα ναό.


Εφημέριοι

 1. Μαλεβίτης Θεόκλητος* (Α’)
 2. Σακούρ Γεώργιος (Α’)
 3. Πανουτσόπουλος Παναγιώτης (Α’)
 4. Ραλλιάς Χρήστος (Α’)

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)

Βρείτε μας στο χάρτη


  Ὁ Ἱ­ε­ρὸς Να­ὸς τοῦ Ἁ­γί­ου Χα­ρα­λάμ­πους Ἰ­λι­σί­ων εἶ­ναι κτί­σμα τοῦ 1965 εἰς τὸ ἄ­κρο τοῦ Ἄλ­σους Συγ­γροῦ πρὸς τὴν πλευ­ρὰν τῆς ὁ­δοῦ Μι­χα­λα­κο­πού­λου, τὸ ὁ­ποῖ­ον κα­λύ­πτει τὸ με­γα­λύ­τε­ρο μέ­ρος τῆς ἐ­νο­ρί­ας, με Προεδρικό διάταγμα που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, στις  19 Ἀπριλίου 1952(υπ΄αριθ. 96 ).  Καὶ ἐ­πε­κτεί­νε­ται μέ­χρι τὶς ὑ­πό­ρει­ες τοῦ Ὑ­μητ­τοῦ (Πα­νε­πι­στη­μι­ού­πο­λις).


Εφημέριοι

 1. Καραϊσαρίδης Κωνσταντίνος (Α’)
 2. Βουϊδάσκης Βασίλειος (Α’)
 3. Κουρούπης Παναγιώτης (Α’)
 4. Μούτσελος Δημήτριος (Α’)
 5. Κωνσταντής Σπυρίδων (Α΄)

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)

Βρείτε μας στο χάρτη


 Η ενορία του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης Άνω Ιλισίων ιδρύθηκε το 1976 (ΦΕΚ 39/τεύχ. Α'/21.02.1976).  Ο ναός είναι διώροφος. Ο επάνω ναός είναι αφιερωμένος στη μνήμη της Αγίας Μαρίνας και πανηγυρίζει στις 17 Ιουλίου. Ο ισόγειος ναός είναι αφιερωμένος στη μνήμη του Αγίου Νεκταρίου και πανηγυρίζει στις 9 Νοεμβρίου.


 Εφημέριοι

 1. Μπουρλής Αλέξιος (Α’)
 2. Μαρκαντώνης Ευάγγελος* (Α’)
 3. Πανταζής Νικόλαος (Α’)
 4. Κατσώνης Παναγιώτης (Α’)
 5. Γεωργαντής Εὐστράτιος * (Α΄)
 6. Κοντογιάννης Βασίλειος (Α΄)
 7. Δοντᾶς Νεόφυτος (Α΄)

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)

Ιστοσελίδα: http://www.agiosthomas.gr/

Βρείτε μας στο χάρτη


  Η Εκκλησία αρχικά είχε την έννοια της συνέλευσης. Στην Αρχαία Αθήνα υπήρχε η Εκκλησία του δήμου, αντίστοιχη με την σπαρτιατική Απέλλα, όπου οι πολίτες, οι κάτοικοι της πόλης που είχαν πολιτικά δικαιώματα, συγκεντρώνονταν και έκαναν συνέλευση για να πάρουν αποφάσεις για την πόλη. Επίσης, στην αρχαιότητα ο όρος εκκλησία περιέγραφε την συνάθροιση του συνόλου του στρατού για να γίνει κάποια ανακοίνωση ή σύσκεψη.


 Εφημέριοι

 1. Πανόπουλος Χαράλαμπος (Α΄)
 2. Ρήγας Γεώργιος (Β΄)
 3. Γεωργόπουλος Βασίλειος (Α΄)
 4. Νά Δανιήλ* (Α΄)
 5. Κατσίβελος Γεώργιος (Α΄)
 6. Νεβσεχιρλιόγλου Παύλος (Α΄)

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)

Ιστοσελίδα: http://www.ag-therapon-zografou.gr

Βρείτε μας στο χάρτη


 Η Εκκλησία αρχικά είχε την έννοια της συνέλευσης. Στην Αρχαία Αθήνα υπήρχε η Εκκλησία του δήμου, αντίστοιχη με την σπαρτιατική Απέλλα, όπου οι πολίτες, οι κάτοικοι της πόλης που είχαν πολιτικά δικαιώματα, συγκεντρώνονταν και έκαναν συνέλευση για να πάρουν αποφάσεις για την πόλη. Επίσης, στην αρχαιότητα ο όρος εκκλησία περιέγραφε την συνάθροιση του συνόλου του στρατού για να γίνει κάποια ανακοίνωση ή σύσκεψη. Στη συνέχεια με τον όρο εκκλησία περιγράφεται το σύνολο των χριστιανών.

Στα νεότερα χρόνια, ο όρος εκκλησία περιγράφει επίσης την αυτοκέφαλη εκκλησιαστική εξουσία που μπορεί να υπάρχει σε μία χώρα, βλέπε για παράδειγμα Εκκλησία της Ελλάδας, αλλά και τον χριστιανικό ναό. Ακόμη, με τον όρο εκκλησία περιγράφεται η εκκλησιαστική ακολουθία που τελείται σε ένα ναό.


 

Εφημέριοι

 1. Παπαδόπουλος Βενέδικτος (Α’)
 2. Πολύζος Αθανάσιος (Α’)
 3. Λουπασάκης Δημήτριος* (Β’)
 4. Στόϊκα Ίον (Α’)

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)

Βρείτε μας στο χάρτη


 Η Εκκλησία αρχικά είχε την έννοια της συνέλευσης. Στην Αρχαία Αθήνα υπήρχε η Εκκλησία του δήμου, αντίστοιχη με την σπαρτιατική Απέλλα, όπου οι πολίτες, οι κάτοικοι της πόλης που είχαν πολιτικά δικαιώματα, συγκεντρώνονταν και έκαναν συνέλευση για να πάρουν αποφάσεις για την πόλη. Επίσης, στην αρχαιότητα ο όρος εκκλησία περιέγραφε την συνάθροιση του συνόλου του στρατού για να γίνει κάποια ανακοίνωση ή σύσκεψη. Στη συνέχεια με τον όρο εκκλησία περιγράφεται το σύνολο των χριστιανών.

Στα νεότερα χρόνια, ο όρος εκκλησία περιγράφει επίσης την αυτοκέφαλη εκκλησιαστική εξουσία που μπορεί να υπάρχει σε μία χώρα, βλέπε για παράδειγμα Εκκλησία της Ελλάδας, αλλά και τον χριστιανικό ναό. Ακόμη, με τον όρο εκκλησία περιγράφεται η εκκλησιαστική ακολουθία που τελείται σε ένα ναό.


 

Εφημέριοι

 1. Καλαντζής Γεώργιος (Α’)
 2. Γεωργιάδης Σάββας (Α’)
 3. Ανάγνου Γεώργιος (Α’)

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)

Βρείτε μας στο χάρτη


 Ἡ ἱστορία τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γερασίμου ξεκινάει στὶς ἀρχὲς τοῦ αἰῶνα τουλάχιστον, λαμβανομένου ὑπ’ ὅψιν ὅτι ἀπὸ τὸ 1926 εἶναι ἐνορία καὶ ὑπάρχουν βιβλία πολλὰ ποὺ το στοιχειοθετεῖ.Κατά τὰ ἔτη 1945 – 1947, τὸ ἐκκλησιαστικὸ συμβούλιο, ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ ἱερέως Σπυρίδωνος Ζέγγου, ἀνέλαβε καὶ συνέχισε τὴν ἐπέκταση τοῦ μέχρι τότε Ναϊδρίου, καθ’ ὅσον στὴν συνοικία εἶχαν ἐγκατασταθεῖ καὶ νέοι κάτοικοι καὶ ὁ χῶρος του ἦταν ἀνεπαρκὴς γιὰ τὸν ἐκκλησιασμό τους.