Εφημέριοι

1. Νικολάκης Φιλόθεος (Α’)
2. Χαβάτζας Παναγιώτης (Α’)
3. Φακιώλας Γεράσιμος (Α’)
4. Χομπιτάκης Νικόλαος (Α’)
5. Μελισσός Φώτιος * (Διάκ. Α’)
(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)

Βρείτε μας στο χάρτη


Μία ἀπὸτὶς 145 ἐνορίεςτῆς Ἱ.Ἀ.Ἀ. ἐπὶτῶνὁδῶν Ἰθάκης καὶ Ἑπτανήσου, τοποθετεῖται στὴν Κυψέλη, πάνω σὲ μιὰ πλατεία σχεδιασμένη ἀπὸ τὸν Τσίλλερ. Κτίσμα τῆς ἐποχῆς τοῦ μεσοπολέμου, θεμελιωμένο τὸ 1917, πρόκειται γιὰ ἕνα ναὸ σταυροειδῆ, ἐγγεγραμμένο μὲ τροῦλλο, σύνθετο τετράστυλο, μὲ διευρυμένο τὸκεντρικὸ τετράγωνο, ἄρακαὶτὸντροῦλλο, καὶἐπιμηκυσμένοτὸδυτικὸ σκέλος τοῦσταυροῦ· δὲν διαθέτει νάρθηκα, ἀλλὰἐξωνάρθηκα, κάτω ἀπὸτὸν γυναικωνίτη. Γύψινο εὐμέγεθεςΕἰκονοστάσιο κατασκευάζεται τὸ 1932 ἀπὸτὸν γλύπτη Ἐμμ. Πάσσαρηκαὶκοσμεῖταιμὲτὶςφορητὲςεἰκόνεςτοῦ Δημητρίου Πελεκάση. Ὁ ἴδιοςἱστορεῖτὴν Πλατυτέρα στὴνἀψίδατοῦἹεροῦ Βήματος, τὸν ξυλόγλυπτο ἐπιχρυσωμένοἌμβωνακαὶἄλλεςεἰκόνεςστὸν κυρίως Ναὸ (τοιχογραφίες ἢ σὲ ξύλινα προσκυνητάρια). ΤὴνἁγιογράφησητοῦΝαοῦ συνεχίζουν ὁ Φώτης Κόντογλουκαὶοἱ συνεργάτες του καθὼςκαὶ ὁ Π.Βαμπούλης. Τὸ βόρειο κλῖτοςἀφιερώθηκεστὸνἍγιο Γεράσιμο Κεφαλληνίας καὶτὸ νότιο κλῖτος στὴντοῦΘεοῦ Σοφία καὶἑορτάζειτὴνἡμέρατῆςΜεσοπεντηκοστῆς (ὅπωςκαὶ ἡ Ἁγία Σοφία στὴν Κων/πολη).

Εφημέριοι

1. Σαξαμπάνης Ιγνάτιος (A')
2. Ανθόπουλος Άγγελος (A')
3. Θεοφιλόπουλος Παναγιώτης (Α')
4. Τσαπάρας Γεώργιος (Α΄)
5. Σουπουρτζής Παναγιώτης* (Γ')
6. Γιαννόπουλος Δημήτριος (A')
(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)

Βρείτε μας στο χάρτη


Η Εκκλησία αρχικά είχε την έννοια της συνέλευσης. Στην Αρχαία Αθήνα υπήρχε η Εκκλησία του δήμου, αντίστοιχη με την σπαρτιατική Απέλλα, όπου οι πολίτες, οι κάτοικοι της πόλης που είχαν πολιτικά δικαιώματα, συγκεντρώνονταν και έκαναν συνέλευση για να πάρουν αποφάσεις για την πόλη. Επίσης, στην αρχαιότητα ο όρος εκκλησία περιέγραφε την συνάθροιση του συνόλου του στρατού για να γίνει κάποια ανακοίνωση ή σύσκεψη. Στη συνέχεια με τον όρο εκκλησία περιγράφεται το σύνολο των χριστιανών.

Στα νεότερα χρόνια, ο όρος εκκλησία περιγράφει επίσης την αυτοκέφαλη εκκλησιαστική εξουσία που μπορεί να υπάρχει σε μία χώρα, βλέπε για παράδειγμα Εκκλησία της Ελλάδας, αλλά και τον χριστιανικό ναό. Ακόμη, με τον όρο εκκλησία περιγράφεται η εκκλησιαστική ακολουθία που τελείται σε ένα ναό.


Εφημέριοι

1. Σκαρτούλης Κωνσταντίνος (Α’)
2. Πατεράκης Φιλήμων (Α’)
3.Τσιμικλής Σεραφείμ (Β’)
4. Κωτσόπουλος Αρσένιος (Α’)
5. Χασιώτης Aνάργυρος (Α΄)
6. Μαρτιόπουλος Γεώργιος* (Α’)
(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)

Βρείτε μας στο χάρτη


Η ενορία Προφήτου Ηλιού Παγκρατίου ανήκει στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και ιδρύθηκε με  Βασιλικό Διάταγμα την 16ην Απριλίου 1912. Ο  Ιερός Ναός θεμελιώθηκε την 28ην Απριλίου 1928 επί οικοπέδου όπου προϋπήρχε παρεκκλήσιον του Προφήτου Ηλιού, το οποίο αποτέλεσε και τον πρώτο ναό της ενορίας , τα δε εγκαίνια του νέου Ιερού Ναού ετελέσθησαν την 11ην Οκτωβρίου 1942 υπό του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών κυρού Δαμασκηνού Παπανδρέου. Από αρχιτεκτονικής απόψεως ο Ιερός Ναός είναι σταυροειδής εγγεγραμμένος μετά τρούλου, λιτής και εξωνάρθηκος και δύο παρεκκλησίων, και είναι ιστορημένος εις μεν το Ιερό Βήμα από τον αγιογράφο Στέφανο Ασμάνη εις δε τον υπόλοιπο Ναό από τον αγιογραφικό οίκο Βαμπούλη. Καθημερινώς τελούνται οι διατεταγμένες εκ του τυπικού Ιερές Ακολουθίες και καθ’ εκάστην Κυριακήν δευτέρα Θ. Λειτουργία. 


Εφημέριοι

1. Ροδόπουλος Κάλλιστος (Α’)
2. Σταυρακαρίδης Ἐλευθέριος (Α΄)
3. Διαμαντόπουλος Φώτιος (Α΄)
4. Χριστόπουλος Γαβριήλ* (Α’)
5. Μάρκου Άγγελος (Α’)
6. Σανιδάς Λεωνίδας (Α΄)
7. Λαδάς Νικόλαος* (Α΄)
8. Μανωλᾶς Χρήστος* (Α΄)

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)

Βρείτε μας στο χάρτη


Η Εκκλησία αρχικά είχε την έννοια της συνέλευσης. Στην Αρχαία Αθήνα υπήρχε η Εκκλησία του δήμου, αντίστοιχη με την σπαρτιατική Απέλλα, όπου οι πολίτες, οι κάτοικοι της πόλης που είχαν πολιτικά δικαιώματα, συγκεντρώνονταν και έκαναν συνέλευση για να πάρουν αποφάσεις για την πόλη. Επίσης, στην αρχαιότητα ο όρος εκκλησία περιέγραφε την συνάθροιση του συνόλου του στρατού για να γίνει κάποια ανακοίνωση ή σύσκεψη. Στη συνέχεια με τον όρο εκκλησία περιγράφεται το σύνολο των χριστιανών.

Στα νεότερα χρόνια, ο όρος εκκλησία περιγράφει επίσης την αυτοκέφαλη εκκλησιαστική εξουσία που μπορεί να υπάρχει σε μία χώρα, βλέπε για παράδειγμα Εκκλησία της Ελλάδας, αλλά και τον χριστιανικό ναό. Ακόμη, με τον όρο εκκλησία περιγράφεται η εκκλησιαστική ακολουθία που τελείται σε ένα ναό.


Εφημέριοι

1. Καβαρνός Νικόδημος (Α΄)
2. Παντζαρίδης Ευγένιος (Α΄)
3. Μπουζέτος Αθανάσιος (Α΄)
4. Σελληνιωτάκης Μιχαήλ* (Α΄)

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)

Βρείτε μας στο χάρτη


Η Εκκλησία αρχικά είχε την έννοια της συνέλευσης. Στην Αρχαία Αθήνα υπήρχε η Εκκλησία του δήμου, αντίστοιχη με την σπαρτιατική Απέλλα, όπου οι πολίτες, οι κάτοικοι της πόλης που είχαν πολιτικά δικαιώματα, συγκεντρώνονταν και έκαναν συνέλευση για να πάρουν αποφάσεις για την πόλη. Επίσης, στην αρχαιότητα ο όρος εκκλησία περιέγραφε την συνάθροιση του συνόλου του στρατού για να γίνει κάποια ανακοίνωση ή σύσκεψη. Στη συνέχεια με τον όρο εκκλησία περιγράφεται το σύνολο των χριστιανών.

Στα νεότερα χρόνια, ο όρος εκκλησία περιγράφει επίσης την αυτοκέφαλη εκκλησιαστική εξουσία που μπορεί να υπάρχει σε μία χώρα, βλέπε για παράδειγμα Εκκλησία της Ελλάδας, αλλά και τον χριστιανικό ναό. Ακόμη, με τον όρο εκκλησία περιγράφεται η εκκλησιαστική ακολουθία που τελείται σε ένα ναό.

Εφημέριοι

 1. Κάππας Μάξιμος (Α’)
 2. Μπούμπας Προκόπιος (Α΄)
 3. Μπουρσάτς Ντούσαν (Α΄)
 4. Αλεξίου Γεώργιος* (Α’)

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)

Βρείτε μας στο χάρτη


Η Εκκλησία αρχικά είχε την έννοια της συνέλευσης. Στην Αρχαία Αθήνα υπήρχε η Εκκλησία του δήμου, αντίστοιχη με την σπαρτιατική Απέλλα, όπου οι πολίτες, οι κάτοικοι της πόλης που είχαν πολιτικά δικαιώματα, συγκεντρώνονταν και έκαναν συνέλευση για να πάρουν αποφάσεις για την πόλη. Επίσης, στην αρχαιότητα ο όρος εκκλησία περιέγραφε την συνάθροιση του συνόλου του στρατού για να γίνει κάποια ανακοίνωση ή σύσκεψη. Στη συνέχεια με τον όρο εκκλησία περιγράφεται το σύνολο των χριστιανών.

Στα νεότερα χρόνια, ο όρος εκκλησία περιγράφει επίσης την αυτοκέφαλη εκκλησιαστική εξουσία που μπορεί να υπάρχει σε μία χώρα, βλέπε για παράδειγμα Εκκλησία της Ελλάδας, αλλά και τον χριστιανικό ναό. Ακόμη, με τον όρο εκκλησία περιγράφεται η εκκλησιαστική ακολουθία που τελείται σε ένα ναό.


Εφημέριοι

 1. Τσουρός Κυριακός (Α’)
 2. Κουμαριανός Παύλος (Α’)
 3. Αργυρόπουλος Χρήστος (Α’)
 4. Σκόνδρας Δημήτριος (Α’)
 5. Μιχαήλοβιτς Νέναντ (Α’)
 6. Χριστοφόρου Eμμανουήλ, Διάκ* (B΄)

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)

Βρείτε μας στο χάρτη


 

Ὁ Να­ός μας φέ­ρει τόν τίτ­λο "Ἅ­γι­ος Σπυ­ρί­δων Στα­δί­ου ἤ Πα­γκρα­τί­ου", ἐ­πει­δή βρί­σκε­ται κο­ντά στό καλ­λι­μάρ­μα­νο Στά­δι­ο καί στήν πε­ρι­ο­χή τοῦ Πα­γκρα­τί­ου. Σέ πα­λαι­ά ἔγ­γ­ρα­φα ἀ­να­φέ­ρε­ται ὡς Ἅ­γι­ος Σπυ­ρί­δων Βα­τρα­χο­νη­σί­ου, δι­ό­τι αὐ­τό ἦ­ταν τό ὄ­νο­μα τῆς πε­ρι­ο­χῆς μέχρι τίς πρῶ­τες δε­κα­ε­τί­ες τοῦ 20ου αἰ­ῶ­να. Θε­με­λι­ώ­θη­κε περί τό ἔ­τος 1900, στήν ἴ­δι­α θέ­ση πού προ­η­γου­μέ­νως ὑ­πῆρ­χε μι­κρός να­ός στό ὄ­νο­μα τοῦ Ἁ­γί­ου καί μα­ζί στό ὄ­νο­μα τοῦ Ἁ­γί­ου Ἀ­ντω­νί­ου. Ὅ­πως προ­κύ­πτει ἀ­πό τό ἀρ­χεῖ­ο τοῦ Να­οῦ τά σχέ­δι­α τοῦ να­οῦ ξε­κί­νη­σαν ἀ­πό τόν πε­ρί­φη­μο ἀρ­χι­τέ­κτο­να Τσίλ­λερ, ὅ­μως στή συ­νέ­χει­α τρο­πο­ποι­ή­θη­καν πολ­λές φο­ρές μέ­χρι τήν ὁλο­κλή­ρω­σή του. Αὐ­τό ὀ­φεί­λε­ται στό γε­γο­νός ὅ­τι ἡ ἀ­νοι­κο­δό­μη­ση τοῦ να­οῦ συ­νέ­πε­σε μέ τήν πε­ρί­ο­δο με­τα­ξύ τῶν δύ­ο Πα­γκο­σμί­ων πολέ­μων καί συ­νή­ντη­σε με­γά­λες οἰ­κο­νο­μι­κές δυ­σκο­λί­ες.


Εφημέριοι

 1. Καραλής Ιωάννης (Α’)
 2. Σκουτέλης Γεώργιος* (Α’)
 3. Ζάρας Δημήτριος (Β’)
 4. Σκίκος Νικόλαος* (Α’)

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)

Βρείτε μας στο χάρτη


Η Εκκλησία αρχικά είχε την έννοια της συνέλευσης. Στην Αρχαία Αθήνα υπήρχε η Εκκλησία του δήμου, αντίστοιχη με την σπαρτιατική Απέλλα, όπου οι πολίτες, οι κάτοικοι της πόλης που είχαν πολιτικά δικαιώματα, συγκεντρώνονταν και έκαναν συνέλευση για να πάρουν αποφάσεις για την πόλη. Επίσης, στην αρχαιότητα ο όρος εκκλησία περιέγραφε την συνάθροιση του συνόλου του στρατού για να γίνει κάποια ανακοίνωση ή σύσκεψη. Στη συνέχεια με τον όρο εκκλησία περιγράφεται το σύνολο των χριστιανών.

Στα νεότερα χρόνια, ο όρος εκκλησία περιγράφει επίσης την αυτοκέφαλη εκκλησιαστική εξουσία που μπορεί να υπάρχει σε μία χώρα, βλέπε για παράδειγμα Εκκλησία της Ελλάδας, αλλά και τον χριστιανικό ναό. Ακόμη, με τον όρο εκκλησία περιγράφεται η εκκλησιαστική ακολουθία που τελείται σε ένα ναό.


Εφημέριοι

 1. Νικολόπουλος Ιερώνυμος (Α΄)
 2. Ξυγγώρος Επιφάνιος* (Α΄)
 3. Σωμαράκης Σεβαστιανός (Α΄)
 4. Σαμαράς Παναγιώτης (Α’)
 5. Πασπαλιάρης Γεώργιος (Α΄)
 6. Τασηγιάννης Σπυρίδων (Α΄’)
 7. Μπούτσης Ιωάννης, Διάκ. (Α΄)

    (* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)

Ιστοσελίδα: www.ag-ioanniskinigos.gr

 Βρείτε μας στο χάρτη


  Η Εκκλησία αρχικά είχε την έννοια της συνέλευσης. Στην Αρχαία Αθήνα υπήρχε η Εκκλησία του δήμου, αντίστοιχη με την σπαρτιατική Απέλλα, όπου οι πολίτες, οι κάτοικοι της πόλης που είχαν πολιτικά δικαιώματα, συγκεντρώνονταν και έκαναν συνέλευση για να πάρουν αποφάσεις για την πόλη. Επίσης, στην αρχαιότητα ο όρος εκκλησία περιέγραφε την συνάθροιση του συνόλου του στρατού για να γίνει κάποια ανακοίνωση ή σύσκεψη. Στη συνέχεια με τον όρο εκκλησία περιγράφεται το σύνολο των χριστιανών.

Εφημέριοι

 1. Ρουσάκης Αμφιλόχιος (Α’)
 2. Ζώρζος Ευάγγελος (Α’)
 3. Μισύρης Παναγιώτης (Α’)
 4. Μπουσή Σωτήριος-Φάντης* (Δ΄)

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)

Βρείτε μας στο χάρτη


 Η Εκκλησία αρχικά είχε την έννοια της συνέλευσης. Στην Αρχαία Αθήνα υπήρχε η Εκκλησία του δήμου, αντίστοιχη με την σπαρτιατική Απέλλα, όπου οι πολίτες, οι κάτοικοι της πόλης που είχαν πολιτικά δικαιώματα, συγκεντρώνονταν και έκαναν συνέλευση για να πάρουν αποφάσεις για την πόλη. Επίσης, στην αρχαιότητα ο όρος εκκλησία περιέγραφε την συνάθροιση του συνόλου του στρατού για να γίνει κάποια ανακοίνωση ή σύσκεψη. Στη συνέχεια με τον όρο εκκλησία περιγράφεται το σύνολο των χριστιανών.

Στα νεότερα χρόνια, ο όρος εκκλησία περιγράφει επίσης την αυτοκέφαλη εκκλησιαστική εξουσία που μπορεί να υπάρχει σε μία χώρα, βλέπε για παράδειγμα Εκκλησία της Ελλάδας, αλλά και τον χριστιανικό ναό. Ακόμη, με τον όρο εκκλησία περιγράφεται η εκκλησιαστική ακολουθία που τελείται σε ένα ναό.